Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16552
Title: Thực hiện hóa chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Authors: Thái, Anh
Keywords: Doanh nghiệp
Nông nghiệp
Nông thôn
Đầu tư
Chính sách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 14 .- Tr.42-44
Abstract: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 57/2018/NĐ- CP (Nghị định 57) về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với hàng loạt chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, với thay đổi nhiều cơ chế hỗ trợ, từ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền sang hỗ trợ về cơ chế....
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16552
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.