Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16608
Nhan đề: Lập dự toán ngân sách theo kết quả đầu ra và thực tiễn lập dự toán chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập ở tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Nguyễn, Thị Loan
Từ khoá: Dự toán ngân sách địa phương
Kết quả đầu ra
Giáo dục công lập
Dự toán chi
Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.14-18
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu các quy định về dự toán ngân sách theo kết quả đầu ra trên cơ sở điều tra thực tế ngân sách địa phương cho ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và trình bày quan điểm và kiến nghị để cải thiện hiệu quả của quá trình lập ngân sách cho ngành giáo dục và đào tạo.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16608
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_343.2 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.