Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16620
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Văn Cà-
dc.contributor.authorHuỳnh, Quang Linh-
dc.contributor.authorTrần, Kim Ngân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Thủy-
dc.contributor.authorPhan, Thị Kiều-
dc.date.accessioned2019-10-30T01:20:11Z-
dc.date.available2019-10-30T01:20:11Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-4093-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16620-
dc.description.abstractNghiên cứu đề xuất kết hợp ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và phương pháp phân tích nhân tố trong định hướng lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp kết quả xếp hạng ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp phần mềm kế toán phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Hơn nữa, các NCC PMKT cũng có thể xây dựng các chính sách góp phần nâng cao chất lượng PMKT, dịch vụ, giá phí hợp lý và các yêu cầu khác từ người dùng để mang lại sự hài lòng cho các doanh nghiệp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.46-52-
dc.subjectPhần mềm kế toánvi_VN
dc.subjectPhương pháp phân tích thứ bậcvi_VN
dc.subjectPhương pháp phân tích nhân tốvi_VN
dc.titleỨng dụng phương pháp kết hợp phân tích thứ bậc và phân tích nhân tố trong định hướng lựa chọn phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_498.6 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.