Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16651
Nhan đề: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS 41) trong doanh nghiệp nông nghiệp: Nghiên cứu trường hợp công ty TNHH Giống Thủy sản Hải Long
Tác giả: Lại, Phương Thảo
Bùi, Thị Hằng
Đỗ, Quang Giám
Từ khoá: Chuẩn mực kế toán quốc tế
IAS 41
Doanh nghiệp nông nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.64-67
Tóm tắt: Minh bạch hóa thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC), tạo niềm tin cho nhà đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực vốn chứa đựng nhiều rủi ro như nông nghiệp luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Bài viết này tập trung nghiên cứu vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS 41) có thể đảm bảo sự hài hòa trên cơ sở kết hợp tính hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế với tính khoa học (thông tin chi phí chính xác). Thông qua phân tích những ưu điểm và hạn chế của người sử dụng IAS 41 trong các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam, vận dụng IAS 41 dựa trên sự liên quan của các loại tài sản và chi phí được coi là một giải pháp để các nhà doanh nghiệp cân nhắc. Kết quả phân tích từ nghiên cứu trường hợp tại công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long cho thấy áp dụng IAS 41 dựa trên sự liên quan tài sản và chi phí, cung cấp thông tin tài chính chính xác song vẫn đảm bảo tính hòa hợp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16651
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_677.63 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.