Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16656
Nhan đề: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội và một số đề xuất cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Nguyễn, Thị Ngát
Từ khoá: Công nghiệp 4.0
Cách mạng
Kinh tế - xã hội
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.5-10
Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4 hay là Industry 4.0, tiếng Đức là Industrie 4.0) lần đầu tiên được đề cập trong bản Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao được Chính phủ Đức thông qua năm 2012. Theo giáo sư Klaus Schwab, chủ tịch Diễn dàn Kinh tế Thế giới, CMCN4 là một thuật ngữ bao gồm một loạt các công nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi dữ liệu và chế tạo. CMCN4 là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số và sinh học, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc tới các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế của thế giới. Khi đó, một thế giới chạy bằng Robot và máy tính với trí tuệ nhân tạo có thể phát triển tới mức thay thế con người trong việc phán đoán và quản lý các hệ thống phức tạp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16656
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_503.29 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.