Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16691
Title: Sai phạm trong sử dụng các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới
Authors: Trịnh, Nhất
Keywords: Sai phạm
Sử dụng nguồn vốn
Xây dựng nông thôn mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.63-64
Abstract: Cẩm Mỹ là một xã thuần nông của huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh). Năm 2016, Cẩm Mỹ được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Ngoài nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã đã huy động được sức dân đóng góp tiền, vật liệu, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng bờ bao chống ngập và nhiều công trình khác... Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Cẩm Mỹ đã để xảy ra tình trạng thiếu dân chủ, vi phạm nguyên tắc tài chính trong việc sử dụng các nguồn vốn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16691
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_212.86 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.