Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16695
Title: Phát huy trang sử vàng truyền thống trong thời kỳ mới
Keywords: Phát huy
Thời kỳ mới
Trang sử vàng truyền thống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.3-4
Abstract: Năm 2018 - Năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng là năm Ngành Kiểm tra Đảng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống 16-10 (1948-2018). Trong suốt chặng đường 70 năm qua, nhất là những năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đội ngũ những người làm công tác kiểm tra của Đảng không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò lãnh đạo, đưa đất nước đi lên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16695
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.96.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.