Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16701
Title: Trao đổi về kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam
Authors: Đào, Ngọc Hà
Keywords: Kế toán quản trị
Tổ chức kế toán quản trị
Kinh nghiệm tổ chức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.26-29
Abstract: Tổ chức kế toán quản trị (KTQT) của các nước trên thế giới trong điều kiện hiện nay luôn là vấn đề được các nhà quản trị và nhà khoa học quan tâm. Qua nghiên cứu nội dung cơ bản về tổ chức KTQT trong các doanh nghiệp ở một số nước trên thế giới như tại Mỹ; Nhật; Cộng hòa Pháp; Đức và tại Trung Quốc, bài viết đã đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tổ chức KTQT.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16701
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_352.65 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.