Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16702
Title: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm
Keywords: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Kiểm tra
Giám sát có trọng tâm
Trọng điểm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.26-28,72
Abstract: Ngày 12-01-2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tạp chí Kiểm tra trích đăng một số bài tham luận tại Hội nghị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16702
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.96.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.