Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16704
Title: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
Góp phần
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.29-31
Abstract: Nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên hiện có 14 đảng bộ trực thuộc với 604 tổ chức cơ sở đảng và hơn 65 ngàn đảng viên. Trong những năm qua, cùng với việc tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây đựng Đảng và hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm thực hiện; trong đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được xác định là những chức năng lãnh đạo của Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16704
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.99.243


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.