Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16705
Nhan đề: Giải pháp phát triển thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam trong điều kiện hiện nay?
Tác giả: Nguyễn, Hồ Phi Hà
Từ khoá: Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng
Bất động sản nghỉ dưỡng
Giải pháp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.30-34
Tóm tắt: Thị trường bất động sản (TTBĐS) nghỉ dưỡng là một phân khúc quan trọng của TTBĐS. Sự ra đời và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Là nước có nền kinh tế chuyển đổi, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam vẫn còn sơ khai, chưa hoàn thiện, thiếu tính chuyên nghiệp nên chưa thực hiện được tốt chức năng chuyển hóa giá trị đất đai và tài sản đã đầu tư trên đất thành tài sản tài chính, tức quá trình tiền tệ hóa hay vốn hóa bất động sản chưa được thực hiện đầy đủ để phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay thị trường đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam vẫn còn đang đối mặt với nhiều thách thức, còn nhiều hạn chế. Do vậy, để thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam ngày một phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nhất là trong giai đoạn hiện nay, cần có các giải pháp đồng bộ. Việc nghiên cứu đánh giá đúng đắn thực trạng và tìm ra được những giải pháp phù hợp để phát triển thị trường bất động sản nghỉ dưỡng là hết sức cần thiết. Bài viết này tập trung nghiên cứu một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường BĐS nghỉ dưỡng trong điều kiện hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16705
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_414.86 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.