Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16787
Title: Tiếp cận hàm khoảng cách đối ngẫu và hàm sản xuất biên ngẫu nhiên phân tích tác động lan tỏa công nghệ tới hiệu quả doanh nghiệp: Ứng dụng vào ngành dệt may Việt Nam
Authors: Phùng, Mai Lan
Nguyễn, Khắc Minh
Keywords: Lan tỏa công nghệ
Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên
Hàm khoảng cách ngẫu nhiên đối ngẫu
Hiệu quả kỹ thuật
Ngành dệt may
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.61-72
Abstract: Nghiên cứu này khác với các nghiên cứu về hiệu quả ở chỗ sử dụng hàm khoảng cách ngẫu nhiên đối ngẫu để xác định hiệu quả. Cũng bằng cách tiếp cận khác với cách xác định lan tỏa công nghệ đang được sử dụng phổ biến, bài viết này xây dựng cơ sở phương pháp luận cho việc xác định tập hợp các doanh nghiệp có khả năng lan tỏa công nghệ tốt nhất. Áp dụng hai tiếp cận này vào ngành dệt may Việt Nam, kết quả cho thấy ảnh hưởng của lan tỏa công nghệ mang lại hiệu ứng tốt nhất ở nhóm doanh nghiệp có giá trị hàm khoảng cách công nghệ nhỏ nhất (có hiệu quả cao nhất) trong khi nhóm doanh nghiệp có giá trị hàm khoảng cách công nghệ lớn nhất chỉ được hưởng lợi từ kênh lan tỏa ngược và ngược cung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16787
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.