Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16796
Title: Kinh nghiệm quốc tế phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng qua các cuộc khủng hoảng và bài học rút ra cho Việt Nam
Authors: Trần, Khánh Dương
Keywords: Rủi ro tín dụng
Phòng ngừa rủi ro tín dụng
Khủng hoảng tài chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.73-76
Abstract: Khủng hoảng tài chính toàn cầu, đặc biệt là khủng hoảng năm 2008 với sức công phá hết sức tinh vi, tác động đến hầu hết các hoạt động kinh tế trên toàn thế giới. Và nền kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của cơn bão khủng hoảng này. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước về điều hành vĩ mô nền kinh tế và các biện pháp tại từng ngân hàng thương mại (NHTM) về phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Một số bài học kinh nghiệm quý báu có thể rút ra cho nền kinh tế Việt Nam trong việc đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như hạn chế và phòng ngừa rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16796
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_342.67 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.