Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16796
Nhan đề: Kinh nghiệm quốc tế phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng qua các cuộc khủng hoảng và bài học rút ra cho Việt Nam
Tác giả: Trần, Khánh Dương
Từ khoá: Rủi ro tín dụng
Phòng ngừa rủi ro tín dụng
Khủng hoảng tài chính
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.73-76
Tóm tắt: Khủng hoảng tài chính toàn cầu, đặc biệt là khủng hoảng năm 2008 với sức công phá hết sức tinh vi, tác động đến hầu hết các hoạt động kinh tế trên toàn thế giới. Và nền kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của cơn bão khủng hoảng này. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước về điều hành vĩ mô nền kinh tế và các biện pháp tại từng ngân hàng thương mại (NHTM) về phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Một số bài học kinh nghiệm quý báu có thể rút ra cho nền kinh tế Việt Nam trong việc đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như hạn chế và phòng ngừa rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16796
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_342.67 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.