Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16949
Title: Câu chuyện cuối năm
Authors: Bách Quỳnh
Keywords: Công nghiệp 4.0
Cách mạng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 123+124 .- Tr.131-132
Abstract: Cách mạng 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm hệ thống không gian thực - ảo (Cyber-Physical system), internet vạn vật, điện toán đám mây và điện toán nhận thức. Cách mạng 4.0 tạo ra những thành phố thông minh (smart city), nhà máy thông minh (smart factory).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16949
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.