Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16967
Title: Cuộc đua giữa các cảng miền Trung
Authors: Nguyễn, Văn Khanh
Keywords: Cảng biển
Miền Trung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 128 .- Tr.18-20
Abstract: Với chiều dài bờ biển hơn 1.200km, hiện toàn miền Trung có khoảng 13 cảng biển, trong đó có 7 cảng loại I. Tuy nhiên, lượng hàng thông qua các cảng rất hạn chế, chủ yếu hoạt động dưới dạng gom hàng, sau đó chuyển đến các cảng lớn như Hải Phòng, TP.HCM… xuất đi các nước. Do đó, hiệu quả kinh tế không cao, hoạt động không hết công suất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16967
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.