Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16975
Title: Nhà đầy tư tài chính Lưu Bá Hợp: "tôi muốn trở về làm việc có ý nghĩa cho quê hương"
Authors: Trần, Trình Lãm
Keywords: Nhà đầu tư tài chính
Hạ tầng giao thông
Đầu tư tài chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 128 .- Tr.32-33
Abstract: Ông Lưu Bá Hợp là một doanh nhân thành đạt, đã học tập và làm việc gần 30 năm trên đất Mỹ. Mặc dù, ở Mỹ công việc thuận lợi, cuộc sống ổn định nhưng ông luôn mang trong lòng nỗi nhớ và mong muốn góp sức mình để phát triển quê hương Việt Nam. Ông quyết định trở về Việt Nam, cùng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả để phát triển lĩnh vực hạ tầng giao thông. Tạp chí Vietnam Logistics Review đã có dịp trò chuyện với doanh nhân này về nguyện vọng “Tôi muốn trở về làm việc có ý nghĩa cho quê hương”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16975
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.