Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16985
Title: Nhóm thuốc statin & bệnh lý tim mạch
Authors: Mai, Xuân Dũng
Keywords: Nhóm thuốc statin
Bệnh lý tim mạch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 602 .- Tr.06-07
Abstract: Một công trình nghiên cứu lâu dài vừa được công bố: đối với những người có lượng cholesterol cao trong máu, nhóm thuốc statin làm giảm nguy cơ tử vong do các các bệnh lý tim mạch gây ra. Điều này mang lại ý nghĩa lớn lao trong việc điều trị và phòng ngừa các bệnh lý tim mạch với nhóm thuốc statin.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16985
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.96 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.