Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16996
Title: Bạn đọc trao đổi
Authors: Phan, Thị Bạch Hường
Keywords: Toán học
Trao đổi
Bạn đọc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 493 .- Tr.43
Abstract: Bài viết nêu thêm cách giải khác đối với học sinh THCS bằng cách áp dụng tính chất đồng biến và nghịch biến của hàm số bậc nhất y=ã+b để bạn đọc tham khảo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16996
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_430.2 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.