Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17009
Nhan đề: Tăng cường hệ miễn dịch để phòng bệnh khi chuyển mùa
Tác giả: Huỳnh, Trà Kiệu
Từ khoá: Hệ miễn dịch
Phòng bệnh
Chuyển mùa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 602 .- Tr.24-25
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các biện pháp tăng cường hệ miễn dịch khi chuyển mùa.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17009
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.63 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.