Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17012
Title: Để hiểu rõ hơn bệnh viêm gan B
Authors: Phạm, Gia Cường
Keywords: Bệnh viêm gan B
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 602 .- Tr.30
Abstract: Bài viết đề cập những dấu ấn viêm gan B và theo dõi bệnh tiến triển thành mạn tính.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17012
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_807.93 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.