Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17013
Title: Xung đột tôn giáo, sắc tộc ở khu vực Châu Phi – Trung Đông hiện nay
Authors: Trần, Thị Lan Hương
Keywords: Xung đột tôn giáo
Xung đột sắc tộc
Châu Phi
Trung Đông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 05 .- Tr.03-15
Abstract: Lịch sử Châu Phi và Trung Đông luôn chứng kiến các cuộc xung đột tôn giáo và sắc tộc triền miên. Nếu đi một vòng từ Bắc sang Nam, từ Đông sang Tây khu vực Châu Phi và Trung Đông, chúng ta đều chứng kiến các cuộc xung đột và chiến tranh không dứt, khiến khu vực này luôn là điểm nóng của thế giới, làm hạn chế những tiềm năng phát triển của châu lục. Sự đa dạng về tôn giáo và sắc tộc ở Châu Phi cộng với những nguyên nhân sâu sa của nó cho thấy tương lai bất định của một khu vực giàu tài nguyên đang được nhiều nước trên thế giới nhòm ngó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17013
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.