Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17033
Title: Cần cụ thể hóa các quy định, quy tắc ứng xử của tổ chức Đảng, Đảng viên trong thực thi nhiệm vụ
Keywords: Cần cụ thể hóa các quy định
Quy tắc ứng xử
Tổ chức Đảng
Đảng viên
Thực thi nhiệm vụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.3-4,9
Abstract: Ngày 12-01-2018, Uỷ Ban Kiểm Tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tạp chí Kiểm tra số tháng 3-2018 tiếp tục trích đăng một số bài tham luận tại Hội nghị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17033
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.