Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17042
Title: Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Đắk Nông chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm
Authors: Đường, Hồng Thắng
Keywords: Ủy ban kiểm tra các cấp
Tỉnh Đắk Nông
Chú trọng
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.26-27
Abstract: Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tỉnh Đắk Nông đã chủ động phân công cán bộ giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình địa bàn; căn cứ đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; tiếp nhận và nghiên cứu đón thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đảng viên và quần chúng; các báo cáo, kết luận của cơ quan thanh tra, điều tra và phản ảnh của các cơ quan thông tin đại chúng đã được kiểm chứng; chú ý những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong dư luận xã hội để kịp thời báo cáo, đề xuất kiểm tra. Trên cơ sở đó, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã lựa chọn, xác định đúng nội dung, đối tượng và tiến hành kiểm tra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17042
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.48.165


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.