Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17045
Title: Những nội dung bổ sung, sửa đổi trong quy định số 109 của Ban Bí thư
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Những nội dung bổ sung
Sửa đổi
Quy định số 109
Ban Bí thư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.34-36
Abstract: Ngày 10-01-2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 55- QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên (viết tắt là Quy định 55). Qua hơn 5 năm thực hiện Quy định 55 đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, góp phần cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trong việc thực hiện Quy định 55 có một số nội dung còn thiếu sót, bất cập. Ngoài các nội dung thiếu sót, bất cập, Quy định 109 còn lược bỏ, sửa đổi, bổ sung một số từ, cụm từ trong các điều, khoản của Quy định 55 cho phù hợp với thực tế hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17045
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.