Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17062
Title: Một số chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan từ năm 2000 đến nay
Authors: Nguyễn, Thị Quế Thương
Keywords: Du lịch
Hợp tác du lịch
Việt Nam
Thái Lan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 06 .- Tr.68-74
Abstract: Từ năm 2000 đến nay, Việt Nam và Thái Lan đã triển khai khá nhiều các chương trình hợp tác du lịch và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những chương trình hợp tác này không chỉ củng cố tình hữu nghị láng giềng giữa nhân dân hai nước mà còn góp phần phát triển kinh tế – xã hội của mỗi nước. Hai nước có rất nhiều điều kiệu thuận lợi cả về thiên nhiên và con người để phát triển du lịch. Ngoài ra hai nước còn rất quan tâm đến các vấn đề hợp tác trong khu vực, đặc biệt là vấn đề hợp tác phát triển du lịch trên hành lang kinh tế Đông Tây và tiểu vùng Mekong. Vì vậy, những chương trình hợp tác song phương về du lịch giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan sẽ thúc đẩy hợp tác đa phương về du lịch giữa các quốc gia trong khu vực phát triển theo. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình hợp tác phát triển du lịch cũng chính là cơ hội để hai nước có thể khai thác hết tiềm năng du lịch của mình và học hỏi thêm những kinh nghiệm của nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17062
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.