Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17777
Nhan đề: Văn hóa nghệ thuật số 09
Tác giả: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Năm xuất bản: 2007
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17777
ISSN: 0866-8655
Bộ sưu tập: (TCC) Văn hóa nghệ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn24.49 MBAdobe PDF
_file_Mục lục310.08 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.