Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17783
Title: Du lịch thế giới qua các bài toán hay
Keywords: Bài toán hay
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 494 .- Tr.46
Abstract: Trong bài kỳ này là lời giải các bài toán được đưa ra trong phần bài tập đề nghị ở TH&TT số 492, Tháng 6.2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17783
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_477.95 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.