Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17801
Title: Quá trình đô thị hóa thành phố Nam Định dưới thời kỳ Pháp thuộc
Authors: Vũ, Đại An
Keywords: Nam Định
Việt Nam
Pháp thuộc
Đô thị hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 06 .- Tr.75-84
Abstract: Từ sau khi thực dân Pháp chiếm (1883), thành phố Nam Định cũng bắt đầu một quá trình phát triển mới, chuyển từ loại hình đô thị phương Đông truyền thống sang mô hình đô thị kiểu phương Tây. Tuy nhiên, quá trình đó không phải là một sự chuyển đổi hoàn toàn mà đó là sự pha trộn giữa những yếu tố phương Đông và những yếu tố phương Tây. Cho nên, từ năm 1884 đến năm 1945 là giai đoạn quan trọng đánh dấu quá trình đô thị hóa một cách mạnh mẽ. Quá trình này thể hiện trên nhiều phương diện cụ thể, trong đó biến đổi về quản lý hành chính, thay đổi về cơ sở hạ tầng, kinh tế – xã hội và dân cư. Bài viết này tập trung tìm hiểu về quá trình đô thị hóa thành phố Nam Định trong thời kỳ này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17801
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.