Giáo dục Lý luận Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 673
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 -1945.Nguyễn, Quốc Pháp
2021Bước phát triển mới trong tư duy về quốc phòng, an ninh trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.Đào, Văn Đệ
2022Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến lược "trồng người" vào giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên Việt Nam hiện nay.Phạm, Thị Quế
2022Bàn về phương pháp thuyết trình trong dạy họcTrương, Thị Anh Đào
2022Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: thực trạng và vấn đề.Đỗ, Đức Quân
2022Phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.Trần, Thanh Tùng
2021Thực hiện mục tiêu về thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường theo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Ngô, Thị Mai
2022Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa trong thời kỳ đổi mới.Triệu, Quang Minh
2022Thực trạng thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắck Lắk trong giai đoạn hiện nay.Kbuôr, Ymluck
2021Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ kiểm tra hiện nayNguyễn, Thị Thanh Bình
2021Những điểm mới về quốc phòng, an ninh trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.Vũ, Thị Thu Trang
2021Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với yêu cầu của đất nước và dân tộc Việt Nam.Huỳnh, Thị Gấm
2022Bàn về nhà lãnh đạo và phương thức lựa chọn nhà lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.Nguyễn, Thanh Bình
2021Triết lý ngoại giao "dĩ bất biến ứng dạng biến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo đất nước những năm 1945 - 1946Nguyễn, Thị Huyền Trang
2022Tăng cường quản lý nhà nước đối với các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay.Phùng, Kim Anh
2022Nội dung phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế - Những vấn đề đặt ra.Phí, Thị Lan Phương
2022Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.Nguyễn, Thị Thu Hiền
2022Hoạt động ngoại giao vaccine của Việt Nam - thành tựu một số bài học kinh nghiệm.Trần, Thị Thiều Hoa
2021Kinh nghiệm phát triển đội ngũ giảng viên ở Học viện Chính trị khu vực Ⅰ .Phạm, Hồng Qúy
2022Hoàn thiện tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.Lục, Việt Dũng
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 673