Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18104
Title: Đầu tư nội khối ở châu Phi trong thời gian gần đây
Authors: Trần, Hữu Đồng
Keywords: Hợp tác đầu tư
Kinh tế
Hiệp định đầu tư
Tổ chức khu vực
Châu Phi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 06 .- Tr.19-27
Abstract: Hợp tác kinh tế khu vực Châu Phi đã và đang diễn ra với tốc độ phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI. Trong đó, hợp tác đầu tư nội khối có vai trò quan trọng thúc đẩy hội nhập kinh tế ở Châu Phi. Trong thời gian qua, nhiều hiệp định đầu tư song phương của khu vực ra đời, tạo ra những cơ chế, khuôn khổ pháp lý hợp tác thuận lợi cho các nhà đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư ở Châu Phi. Nguồn vốn đầu tư gia tăng mạnh mẽ, nhưng việc sử dụng nguồn vốn này chưa mang lại hiệu quả cho các nền kinh tế trong khu vực. Bài viết sẽ phân tích việc ký kết các hiệp định đầu tư song phương, thực trạng hợp tác đầu tư nội khối ở Châu Phi trong thời gian qua, đồng thời lý giải những động thái và nguyên nhân dòng vốn nước ngoài vào Châu Phi luôn tập trung một số nước, một số ngành trọng điểm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18104
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.