Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18111
Nhan đề: Ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong công tác quy hoạch san nền đô thị
Tác giả: Nguyễn, Thanh Phong
Phan, Thành Nhân
Từ khoá: Quy hoạch tuyến tính
Quy hoạch san nền
Kỹ thuật đô thị
Quản lý xây dựng
Quản lý đô thị
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.62-64
Tóm tắt: Chi phí vận chuyển, đào đất, và đắp đất trong công tác quy hoạch san nền đô thị chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong tổng kinh phí của dự án đầu tư xây dựng, Do đó, việc ứng dụng các phương pháp toán học để đưa ra một phương án vận tải tối ưu hóa về chi phí là một trong quyết định kinh tế rất quan trọng trong sự thành công của bất kỳ nhà thầu xây dựng nào. Tuy nhiên, các phương pháp dựa theo thuật toán vận tải hiện hành thường có quy trình tính toán khá phức tạp, dẫn đến tốn kém nhiều thời gian và công sức. Chính vì vậy, bài báo này đề xuất một cách tiếp cận định lượng để giải bài toán vận tải trong quy hoạch san nền bằng cách ứng dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18111
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.1 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.