Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18122
Title: Biến đổi cộng đồng Công giáo ở Tây Nguyên hiện nay
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Keywords: Biến đổi
Công giáo
Cộng đồng
Tây Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 03 .- Tr.106-130
Abstract: Khái niệm biến đổi được sử dụng trong khoa học xã hội với hàm ý chỉ một sự thay đổi trong cấu trúc của một loại hình tồn tại xã hội nào đó. Các thực thể tôn giáo cũng là một loại tồn tại xã hội. Công giáo được truyền tới vùng Tây Nguyên năm 1848 và cho đến nay đã hình thành nên 3 giáo phận. Để có thành tựu như vậy, Công giáo ở Tây Nguyên đã trải qua một quá trình có nhiều thay đổi và biến động. Những thay đổi và biến động này diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng nổi bật là những thay đổi ở các lĩnh vực mang tính cộng đồng, như: giáo họ, giáo xứ; Tổ chức giáo hội cơ sở; hội đoàn; tín đồ; tu sĩ; giáo sĩ. Bài viết này, ngoài việc trình bày khái quát toàn cảnh quá trình truyền giáo Công giáo ở Tây Nguyên, tập trung phân tích những thay đổi theo thời gian của các lĩnh vực đã đề cập trên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18122
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.