Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18141
Title: Tính toán sự phát triển vết nứt trong thân đập trọng lực bê tông đầm Lăn dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn tự thích ứng trong phần mềm ANSYS
Authors: Hà, Thanh Dương
Keywords: Đập bê tông đầm lăn
Nứt
Phần tử hữu hạn tự thích ứng
ANSYS
Sơn La
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.62-66
Abstract: Đã xây dựng Chương trình tính toán sự hình thành vết nứt, sự phát triển vết nứt trong thân đập trọng lực bê tông đầm lăn (BTĐL) theo phương pháp phân tử hửu hạn (PTHH) tự thích ứng với mạng lưới phần tử liên tục chịu tác dụng của tải trọng tĩnh và động bằng ngôn ngữ lập trình tham số APDL trong phần mềm ANSYS. Độ tin cậy của Chương trình đã được kiểm nghiệm thông qua các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên thế giới. Đã tiến hành tính toán thử nghiệm quá trình phát triển vết nứt đập BTĐL Sơn La dưới tác dụng của tổ hợp tải trọng có động đất. Đây là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển nứt tới khả năng chịu tải của đập BTĐL.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18141
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.