Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18143
Title: Một số đặc điểm bệnh lý do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra trên đàn Ngan tại huyện Hoài Đức, Hà Nội
Authors: Trịnh, Đình Thâu
Nguyễn, Thị Thanh Hải
Nguyễn, Thị Nga
Lại, Thị Lan Hương
Keywords: Ngan
Histomonas meleagridis
Hoài Đức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.75-80
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định một số đặc điểm bệnh lý do đơn bào Histomonas meleagridis ở ngan nuôi tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở ngan nuôi tại mỗi xã khác nhau thuộc huyện Hoài Đức là khác nhau. Tỷ lệ mắc cao nhất ở ngan giai đoạn trên 12 tuần tuổi là 1,58% (P<0,05). Trong tổng số ngan mắc bệnh do H. meleagridis có triệu chứng ủ rũ, sốt, mắt nhắm, giảm ăn, bỏ ăn, uống nhiều nước; 33,3% số ngan có biểu hiện run rẩy, rụt cổ, tiêu chảy, phân loãng có màu xanh lẫn vàng nhạt: 22,2% ngan tiêu chảy có phân loãng màu hồng nhạt; 11,1% ngan tiêu chảy phân lẫn dịch nhầy màu trắng. Khi ngan bệnh do H. meleagridis có tổn thương ở gan và manh tràng là những bệnh tích đại thể đặc trưng nhất của bệnh đầu đen trên ngan. 100% có bệnh tích vi thể trên tiêu bản manh tràng và gan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18143
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.