Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18153
Title: Phân tích lựa chọn thông số độ cứng đất nền cho bài toán mô phỏng chuyển vị tường vây hố đào công trình khu vực Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Hồng Nguyên
Trần, Thanh Danh
Keywords: Tường vây cọc barret
Chuyển vị
Phân tích ngược
Mô hình đất
Plaxis 2D
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.118-122
Abstract: Trong quá trình thiết kế thi công nhà cao tầng có tầng hầm liên quan đến tường vây hố đào sâu, việc kiểm tra chuyển vị tường vây hố đào, một trong những nguyên nhân chính gây ra sạt lở, sụt lún công trình lân cận là rất quan trọng. Việc phân tích chuyển vị tường vây tầng hầm theo các giai đoạn thi công bằng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) trở nên không thể thiếu. Trong các bài toán mô phỏng PTHH, thông số độ cứng đất nền E ref 50 ảnh hưởng lớn đến kết quả phân tích chuyển vị tường vây, tuy nhiên trong điều kiện hiện nay các báo cáo kết quả khảo sát địa chất thường ít có kết quả thí nghiệm nén 3 trục CD. Vì vậy việc nghiên cứu và phân tích chuyển vị tường vây bằng phương pháp PTHH trong điều kiện kết quả khảo sát địa chất chưa đầy đủ là cần thiết. Nghiên cứu này phân tích chuyển vị tường vây tầng hầm một công trình tại khu vực Quận 1, Tp. Hồ chí Minh bằng phương pháp PTHH với 2 mô hình đất được sử dụng là Mohr Coulomb (MC) và Hardening Soil (HS) kết hợp với phương pháp phân tích ngược so sánh số liệu quan trắc chuyến vị tường vây ngoài hiện trường. Trong đó thông số độ cứng đất nền E ref 50 được xác định gián tiếp từ E ref 50 -mođun tiếp tuyến trong thí nghiệm nén cố kết. Kết quả phân tích ngược bằng phương pháp phần tử hữu hạn Plaxis 2D sử dụng mô hình HS với độ cứng E ref 50 = 10E exp oed cho biểu đồ chuyển vị tương thích tốt với thực tế đo đạc ngoài hiện trường. Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đưa ra được mô hình đất và thông số độ cứng đất nền phù hợp cho công tác tính toán thiết kế hố đào.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18153
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.