Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18156
Title: Một số đặc điểm lâm học loài cây Vấp (Mesua ferrea L.) tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Authors: Bùi, Thế Đổi
Phạm, Tuấn Vinh
Bùi, Mạnh Hưng
Keywords: Đặc điểm lâm học
Huyện Đạ Huoai
Cây Vấp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.115-123
Abstract: Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cây Vấp (Mesua ferrea L.) là loài thuộc họ Bứa (Clusiaceae). Đây là loài cây gỗ lớn cao 15-20 m, nhựa mủ vàng, vỏ cây non màu xám tro; cây trưởng thành màu nâu đỏ. Loài Vấp phân bố tại những khu vực có nhiệt độ trung bình năm cao 23-24°C, lượng mua 3.350 mm. Vấp sinh trưởng tốt trên đất feralit. Quần xã thực vật nơi Vấp sinh sống có thể chia làm các tầng: tầng vượt tán (lớn hơn 20 m), tầng tán chính có chiều cao từ 10 - 20 m tưong đối liên tục; tầng dưới tán có chiều cao từ 5 -12 m. Ở đai cao 250-450 m, loài Vấp không phải loài ưu thế, nhưng ở đai cao 450 - 650 m loài Vấp xuất hiện với tần số lớn hơn. Loài Vấp thường có quan hệ gần gũi với các loài Mỏ cua, Trâm hay Trường. Mật độ cây tái sinh dao động 53 - 400 cây/ha tùy theo cấp chiều cao cây. Ở cao độ 450 - 650 m tỉ lệ cây Vấp tái sinh tăng dần từ 16,3% lên 21,8% (cấp chiều cao 0,5-1 m), giảm xuống còn 14,3% (cấp chiều cao 1-2 m); tỉ lệ này tăng lên 24,1% (cấp chiều cao >2 m). Cây Vấp tái sinh có dạng phân bố không gian là phân bố cụm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18156
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.92 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.