Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18157
Title: Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán kết cấu có gối tựa xiên
Authors: Trịnh, Tự Lực
Keywords: Phần tử hữu hạn
Gối tựa xiên
Chuyển hệ tọa độ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.131-133
Abstract: Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) là một phương pháp quan trọng và không thể thiếu được đối với người kỹ sư dùng để phân tích và thiết kế kết cấu. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp PTHH để tính toán các hệ kết cấu có gối tựa xiên luôn gặp khó khăn. Vì vậy, bài báo sẽ trình bày việc sử dụng phương pháp PTHH với việc chuyển hệ tọa độ để phân tích các hệ kết cấu có gối tựa xiên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18157
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.92 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.