Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18158
Title: Đa dạng thành phần loài chim ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trong quá trình đô thị hóa
Authors: Vương, Thu Phương
Nguyễn, Lân Hùng Sơn
Bùi, Thị Hằng
Quan, Thị Dung
Keywords: Chùa
Đa dạng
Đô thị hóa
Hà Nội
Nam Từ Liêm
Phân bố
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.124-129
Abstract: Các loài chim hoang dã như một chỉ thị cho sự đa dạng và bền vững của hệ sinh thái đô thị dễ quan sát thấy. Quá trình đô thị hóa tất yếu sẽ làm thay đổi thành phần loài và sự phong phú của các loài chim hoang dã. Nghiên cứu trường hợp ở quận Nam Từ Liêm, một quận mới được chia cắt thành lập mới từ cuối năm 2013 nằm ở phía Tây Hà Nội với tốc độ đô thị hóa cao trong hai năm 2016-2017 đã ghi nhận được 63 loài chim thuộc 47 giống, 29 họ, 9 bộ. Có 24 loài chim di cư, trong đó có nhiều loài có quần thể lớn như Chìa vôi trắng, Cò ruồi. Tính đa dạng thành phần loài chim giảm dần theo mức độ đô thị hóa từ phía Tây sang phía Đông của quận theo hướng tiếp cận gần khu đô thị trung tâm. Trong quá trình quy hoạch phát triển đô thị từ quận cần chú trọng tới diện tích cây xanh tối thiểu, sự đa dạng cấu trúc thành phần cây xanh và thảm xanh cùng với hệ thống hồ điều hòa để duy trì và làm tăng tính đa dạng các loài chim hoang dã trong thành phố.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18158
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_421.78 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.