Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18159
Title: Xu hướng phát triển nnđt trên thế giới - bài học và cơ hội cho phát triển đô thị sinh thái mang bản sắc nông nghiệp hiện đại ở Việt Nam
Authors: Trương, Quốc Sử
Keywords: Nông nghiệp đô thị
Xu hướng
Sử dụng đất đô thị hiệu quả
Cảnh quan sản xuất
Giá trị đa chiều
Quy hoạch phát triển đô thị bền vững
Sinh thái
Bản sắc nông nghiệp hiện đại.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.134-137
Abstract: Sự trỗi dậy của nông nghiệp trong môi trường đô thị, thường được gọi là nông nghiệp đô thị (NNĐT), đang diễn ra mạnh mẽ đối với các đô thị trên thế giới ở các quốc gia phát triển cũng như đang phát triển. Xu hướng phát triển NNĐT thông qua các lý thuyết và mô hình thực hành đã mang lại hiệu quả đa chiều cho đô thị. Đặc biệt ở lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị. NNĐT đã làm gia tăng giá trị về sử dụng đất, đa dạng hóa cảnh quan đô thị, và tạo dựng môi trường đô thị cũng như hệ sinh thái đa dạng sinh học v.v.. Tất cả những giá trị trên đều hướng đến phát triển đô thị bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, phát triển NNĐT nói chung được xem là một trong những giải pháp tích cực “làm mềm hóa” những không gian đô thị hiện đại quá “cứng” bởi bê-tông, kim loại và kính. Chính vì vậy, NNĐT đã trở thành một trong những xu hướng phát triển đô thị bền vững trên thế giới. Trên nền tảng lý thuyết và những mô hình thực hành NNĐT trên thế giới, cũng như thực tiễn hiện trạng cấu trúc đô thị ở Việt Nam, hiện tượng NNĐT vừa có ý nghĩa là bài học “trở vế với tự nhiên”, vừa phản ánh một cơ hội “vàng” cho phát triển đô thị bền vững theo xu hướng sinh thái mang bản sắc nông nghiệp hiện đại ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18159
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.