Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18169
Title: Kết quả bước đầu ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để cải tạo đàn trâu của Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Authors: Nguyễn, Văn Đại
Tạ, Văn Cần
Vũ, Đình Ngoan
Nguyễn, Huy Huân
Nguyễn, Đức Chuyên
Keywords: Công nghệ
Thụ tinh nhân tạo
Trâu
Bắc Quang
Hà Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 85 .- Tr.23-28
Abstract: Công nghệ thụ tinh nhân tạo (TTNT) đã được ứng dụng tại nước ta từ nhiều năm nay trên bò và heo nhưng với trâu vẫn còn mới. Việc thụ tinh nhân tạo thành công cho trâu sẽ giải quyết được vấn đề thiếu trâu đực giống tốt, thoái hóa giống do cận huyết. Thụ tinh nhân tạo cho trâu sẽ mở ra một hướng đi mới trong chiến lược cải thiện, nâng cao tầm vóc đàn gia súc lớn của các tỉnh, đồng thời góp phần chuyển đổi mục đích chăn nuôi trâu từ phục vụ cày kéo sang phát triển hàng hóa cho thịt. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, tác giả bài viết đã tiến hành nghiên cứu ứng dụng thụ tinh nhân tạo để cải tạo đàn trâu tại Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18169
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.