Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18171
Title: Chọn lọc đàn hạt nhân gà Hắc Phong
Authors: Phạm, Công Thiếu
Nguyễn, Viết Nguyên
Dương, Trí Tuấn
Nguyễn, Quyết Thắng
Văn, Thị Chiều
Vũ, Đình Trọng
Mai, Thu Hương
Nguyễn, Văn Duy
Lê, Thị Bình
Phạm, Hải Ninh
Keywords: Gà Hắc Phong
Đàn hạt nhân
Chọn lọc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 85 .- Tr.37-45
Abstract: Chọn lọc được đàn hạt nhân gà Hắc Phong quy mô 200 mái có đặc điểm ngoại hình đặc trưng của giống; năng suất trứng 148 – 153 / quả / mái / năm; tỷ lệ phôi 90 – 92% và tỷ lệ nở / trứng có phôi 84 – 88 %.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18171
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.