Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18201
Title: Bồi hoàn công sức cho người một mình nuôi dưỡng con chung
Authors: Đỗ, Văn Đại
Keywords: Nuôi dưỡng
Con chung
Bồi hoàn công sức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 15 .- Tr.12-19
Abstract: Trường hợp cha / mẹ một mình nuôi dưỡng con chung khá phổ biến tại Việt Nam và các quốc gia khác. Đối với trường hợp vừa nêu, Tòa án đã hoàn toàn thuyết phục khi buộc người không nuôi dưỡng phải bồi hoàn công sức cho người một mình nuôi dưỡng con chung. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể trong một văn bản cụ thể nào, vì vậy cần thống nhất đây là nghĩa vụ mang tính tài sản nên vẫn được duy trì. Hướng giải quyết tập trung vào hoàn cảnh người cha / mẹ phải nuôi dưỡng con nhưng không thi hành nghĩa vụ đó. Trong thực tế còn có thể xảy ra trường hợp một người đã nuôi dưỡng trẻ như cha nhưng sau đó có cở sở xác định người đó không phải là cha của bé. Đối với trường hợp này, người đã nuôi dưỡng có được yêu cầu bồi hoàn không? Kinh nghiệm nước ngoài đã theo hướng họ được bồi hoàn nhưng đó là vấn đề còn bỏ ngỏ ở Việt Nam, cần tiếp tục nghiên cứu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18201
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.