Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18202
Title: Bàn về quy định đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng của Bộ luật Dân sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Như Bích
Keywords: Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng
Bộ luật Dân sự
Năm 2015
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 15 .- Tr.20-25
Abstract: Bài viết đưa ra một số ý kiến để áp dụng đúng và thống nhất quy định về đơn phương chất dứt thực hiện hợp đồng của Bộ luật Dân sự năm (BLDS) 2015.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18202
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.