Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1822
Title: Quyết tâm chống tham nhũng qua các đại án kinh tế
Keywords: Chống tham nhũng
Đại án kinh tế
Tài chính
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 1 .- Tr.50
Abstract: Vừa cải cách thủ tục hành chính, vừa phòng chống tham nhũng, tạo dựng môi trường kinh doanh trong sạch, lành mạnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ quyết tâm chống tham nhũng, thanh lọc bộ máy quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các vụ vi phạm trong ngành tài chính thông qua các đại án kinh tế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1822
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_699.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.