Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18251
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Xuân-
dc.contributor.authorHuỳnh, Quang Linh-
dc.date.accessioned2019-11-18T08:53:42Z-
dc.date.available2019-11-18T08:53:42Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18251-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Trà Bắc. Mô hình nghiên cứu dựa trên các giả thuyết nghiên cứu liên quan đến lòng trung thành, mẫu nghiên cứu gồm 202 quan sát. Kết quả nghiên cứu chứng minh rằng, các nhân tố, như: Thu nhập; Mối quan hệ với cấp trên; Cơ hội đào tạo và thăng tiến; Quan hệ với đồng nghiệp; Khen thưởng và phúc lợi; Môi trường làm việc có ảnh hưởng đến lòng trung thành. Trên cơ sở nghiên cứu, bài viết đề xuất một số hàm ý hữu ích cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc xem xét tăng lương, quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động, nhằm nâng cao lòng trung thành của họ đối với Công ty.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.111-116-
dc.subjectLòng trung thànhvi_VN
dc.subjectCông ty Cổ phần Trà Bắcvi_VN
dc.subjectPhân tích hồi quyvi_VN
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động trong Công ty Cổ phần Trà Bắc tại tỉnh Trà Vinhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.96 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.