Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18261
Title: Kinh nghiệm cải cách hành chính ở tỉnh Bình Thuận
Authors: Đặng, Thúy Viên
Keywords: Kinh nghiệm
Cải cách hành chính
Đột phá
Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Bình Thuận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.102-105
Abstract: Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Bình Thuận có bãi biển dài 192 km, kéo dài từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná thuộc Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Bình Thuận luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18261
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.