Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18267
Title: Xã hội hóa hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm vị thành niên của cộng đồng trên địa bàn quận Cầu Giấy
Authors: Hoàng, Văn Năm
Keywords: Phòng ngừa
Ngăn chặn
Tội phạm vị thành niên
Vi phạm pháp luật
Quận Cầu Giấy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.109-111
Abstract: Trẻ em là tương lai của đất nước, cần được chăm sóc, bảo vệ và tạo môi trường tốt nhất để phát triển toàn diện về thể chất và nhân cách. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật hiện nay có xu hướng trẻ hóa. Đặc biệt, tội phạm lứa tuổi vị thành niên (VTN) có chiều hướng gia tăng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18267
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.