Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18267
Nhan đề: Xã hội hóa hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm vị thành niên của cộng đồng trên địa bàn quận Cầu Giấy
Tác giả: Hoàng, Văn Năm
Từ khoá: Phòng ngừa
Ngăn chặn
Tội phạm vị thành niên
Vi phạm pháp luật
Quận Cầu Giấy
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.109-111
Tóm tắt: Trẻ em là tương lai của đất nước, cần được chăm sóc, bảo vệ và tạo môi trường tốt nhất để phát triển toàn diện về thể chất và nhân cách. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật hiện nay có xu hướng trẻ hóa. Đặc biệt, tội phạm lứa tuổi vị thành niên (VTN) có chiều hướng gia tăng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18267
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.32 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.