Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18272
Title: Công ty Điện lực Bình Thuận đẩy mạnh cải cách hành chính
Authors: Nguyễn, Văn Hơn
Keywords: Cải cách hành chính
Sự đồng thuận và hợp tác
Khách hàng
Công ty Điện lực Bình Thuận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.123-124
Abstract: Trong những năm qua, nhờ sự lãnh đạo và hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Công thương, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh, của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; sự đồng thuận và hợp tác của khách hàng, cùng với tinh thần nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty Điện lực Bình Thuận đã hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện, đáp ứng cơ bản nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18272
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.